«

»

Oct 21

سایت یارانه ازدواج

مدیرکل دفتر هدفمندی یارانه ها در وزارت رفاه و تامین اجتماعی با تاکید بر ضرورت ثبت قانونی ازدواج ها گفت:برای نحوه ثبت نام کسانی که به تازگی ازدواج کرده اند ، از پنجم شهریور در سایت رفاهی اطلاع رسانی می شود.به گزارش واحد مرکزی خبر افشین کیانی در مصاحبه با رادیو در خصوص خانوار هایی که تعداد افراد آنها تغییر کرده است،افزود: مرکز آمار قول داده است این تغییرات را اول شهریور به طور خودکار به روز کند…

 وی اضافه کرد: درباره ثبت نام موارد بدسرپرست و خانوارهایی که در آستانه متارکه هستند ، قبل از20 شهریور اطلاع رسانی خواهیم کرد.

کیانی همچنین گفت: کسانی که در گذشته فرم اطلاعات اقتصادی خانوار پرکرده اند ، در صورتی که اطلاعاتشان در سایت رفاهی موجود نباشد ، باید با شماره ای که مرکز آمار ایران اعلام کرده است ، تماس بگیرند.

وی در خصوص اعلام شماره حساب گفت: بهتر است هموطنان شماره حساب کارت های عضو شبکه شتاب را اعلام کنند در غیر این صورت باید حساب سرپرست خانوار ، حساب متمرکز بانکی باشد.

کیانی افزود: هم اکنون در همه استان های کشور ، امکان مراجعه به سایت و اعلام شماره حساب سرپرست خانوار وجود دارد.

وی همچنین گفت: طبق قانون،این طرح هدفمندسازی یارانه ها شامل همه افراد ایرانی می‌شود و افرادی که در خارج از کشور هستند،می‌توانند بطور اینترنتی ثبت نام کنند.

No related posts.

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/00000000000.jpg

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/54545454544.jpg

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/545456465.jpg

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/54545455.jpg

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/7878787.jpg

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/4545454.jpg

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/997545.jpg

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/454545.jpg

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/47575.jpg

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/45454.jpg

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/02154.jpg

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/uc_1803.gif

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/uc_1794.gif

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/uc_1788.gif

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/uc_1743.gif

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/uc_1424.gif